Films

Here is a list of films I have directed during the past 15 years
maybe I’ll get round to adding screenshots, but probably not

Sector Alarm – Information Security Film series (2018-2019)

Film One – Introduction

Film Two – Password


Helse Direktorate “Tvang”
(Use of force in mental institutions)

Nordic Choice Hotels “Petter Penguin”
(Environmental learning) (2018)

360 degree video
After effect Animation


Korrupsjonsjeger (2017/ 2018)


UDI – ”Barnets beste” (2017/ 2918


DIFI- Mentorprogram (2017/ 2018)
Interviews and rotoscope animation


Statens vegvesen – Bilkrim (2017) Series

Car Crime series for Norwegian state vehicle department


DNB – ”Sikkert som banken” – Informasjonssikkerhet (2016)


Sporveien – ”På rett spor” – etikk (2016)

NTNU – ”Flink med folk” – Opplæring i kommunikasjonsferdigheter (2016)


DNB – ”Anti-hvitvasking” (2016)
DNB – ”180 dager” – Onboarding for nyansatte (2015)
DNB – ”Lederrollen” – lederopplæring (2015)
DNB – opplæring i personforsikring (2015)
Statoil og NHO – ”Helmax systemer” Et 8 timers e-læringsprogram i HMS. (2014/2015)
Orkla – Business by the Book 2014
Flytoget: Kundetreffpunkter (2012)
KLP – etikk (2013)
Nordic Choice Hotels – ”You are the boss” (2013)
Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring «Treff meg!» (2013)
Infratek, «Oppdag Infratek» Blended learning, med spesialtilpasset LMS (2013)
Rica Hotels: Introduksjonsprogram (2012)
Yara: Interaktiv opplæring innen sosiale medier (2012)
Sparebanken Vest: Opplæringsfilm innen pensjon (2012)
TINE: ”Dette er TINE” Introduksjon for nyansatte (2011/ 2012)
Atmel Corp: Living The Values (2011)
United Nations : “The Fight Against Corruption” (2010)
Statoil ASA: Etikk og antikorrupsjon (2010)
Statoil ASA: Statoil Management System (2010)
Real Winner : Antidopingopplæring for 15 internasjonale forbund (2008 – 2010 )
“Living the Brand” Film to accompany the book by Nicholas Ind
Aker Solutions : CR principles (2008)
Telenor ASA: Telenor Development Process (2007)
Telenor ASA: “The Visionary” Visjon og verdier (2006)
Telenor ASA: “Reputation” Etiske retningslinjer (2005), “
Hydro – “You and Hydro ”Let’s take a closer look” (2007)
Hydro: Travel Safety and security (2007)
Statoil Retail – Lett tjente penger/ ransopplæring/ værstyrt vaskekampanje

Musician, Filmmaker, Game-designer & Kipple-monger